Dotacje

Flaga UE
Logo Leader
Logo Dolina Soły
Logo Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.
Operacja pn. „Rozwój działalności gospodarczej w zakresie produkcji i sprzedaży mebli” mająca na celu rozwój przedsiębiorstwa poprzez zakup okleiniarki gwarantującej innowacyjność procesową w firmie, wprowadzenie odnawialnych źródeł energii w proces realizacji usług oraz zatrudnienie jednej osoby w okresie do złożenia wniosku o płatność końcową współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Przewidywane wyniki operacji: zakup nowoczesnej okleiniarki, zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej oraz zwiększenie zatrudnienia.

Zadanie realizowane w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju wdrażanej przez Lokalną Grupę Działania „Dolina Soły”

Flaga UE
Logo Leader
Logo Dolina Soły
Logo Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.
Operacja mająca na celu rozwój działalności gospodarczej w zakresie świadczenia usług obróbki kamienia poprzez zakup maszyn i urządzeń niezbędnych do jej realizacji, zatrudnienie pracowników, w tym z grupy defaworyzowanej oraz zakup i montaż pompy ciepła i instalacji fotowoltaicznej współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Przewidywane wyniki operacji: zakup nowoczesnych maszyn i urządzeń do obróbki kamienia, zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej i pompy ciepła oraz zwiększenie zatrudnienia.

Zadanie realizowane w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju wdrażanej przez Lokalną Grupę Działania „Dolina Soły”.